موسیقی در سال ۸۸

پرتال سایت پاک بخش مقالات فرهنگ و هنر -آکاایران قسمت مقالات موسیقی- موسیقی در سال ۸۸

موسیقی در سال ۸۸

اگرچه سال ۸۸ به لحاظ سیاسی و اجتماعی سال پر فراز و فرودی بود؛ اما عرصه فرهنگ و هنر بخصوص موسیقی از تعادل نسبی و آرامش برخوردار بود، در نگاه کلی و با توجه در عملکرد نهادهای دست اندرکار موسیقی می توان دریافت که تلاش های خوبی برای بهبود شرایط موسیقی در کشور رخ داده که در رأس آنها باید به عنایت ویژه مقام معظم رهبری اشاره نمود.

موسیقی در سال ۸۸

موسیقی در سال ۸۸


برچسب ها:
موسیقی و سیاستگذاران فرهنگی
.مروری برگذشته