گل حسرت

پرتال سایت پاک بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- گل حسرت

مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - گل حسرت

ریشه این گیاه غده توپر بوده در فصل پائیز حدوداً هشت گل جامی شکل به رنگ ارغوانی، صورتی یا سفید ظاهر شده و پس از آن ۵ - ۳ برگ نواری شکل، بزرگ و نیمه افراشته و براق در فصل بهار سر از خاک درمی آورند. حداکثر بلندی و گستردگی گیاه ۱۵ - ۱۰ سانتی متر است... 

گل حسرت

گل و گیاهان آپارتمانی-گل حسرت

ـ نیازها:
مکان باز و آفتابی، خاک دارای زهکش خوب، برگ ها را تا زمانی که کاملاً پژمرده نشده اند از گیاه جدا نمی کنند تا مواد غذائی لازم برای تولید گل ها در فصل پائیز را پیش از شروع دوره استراحت پیازها مهیا نمایند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است. 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر و یا تقسیم گیاه در فصل پائیز امکان پذیر است.

گل و گیاهان آپارتمانی - ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 


برچسب ها:
نحوه نگهداری از گل حسرت
.
نگهداری از گل حسرت
.
کاشت گل حسرت
.
نحوه کاشت گل حسرت
.
مراقبت از گل حسرت
.مروری برگذشته